DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.doguakdeniz2023.org
Ana Sayfa Görüş Öneri Formu İletişim
2018 Yılı Çalışma Programı
Görüş ve önerileriniz için tıklayınız.

 
TR63 Bölge Planı 2014-2023 TR63 Bölgesi Mevcut Durum Analizi TR63 Bölge Planı 2014-2023 Analiz Çalışmaları
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından gelecek yıl uygulanacak faaliyetler ve destek programlarına ilişkin 2018 Yılı Çalışma Programı hazırlıkları başlatılmıştır. Bu kapsamda görüş ve önerilerinizi aşağıdaki görüş formunu doldurarak 29 Eylül 2017 tarihine kadar bizlere iletebilirsiniz.

Kolaylık sağlaması için formda bulunan konular ile ilgili örnek projeler aşağıda "Çalışma Programı Konu Başlıkları ve Örnek Projeler" başlığı altında listelenmiştir. Bununla birlikte, söz konusu formu doldururken bilinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar;

1. Ajansımız tarafından sponsorluk faaliyetleri desteklenmemektedir.
2. Faaliyetlerin gerekçesi ve somut faydaları mümkün olduğunca ifade edilmelidir.
3. Fuar katılımlarında Ajansımız tarafından organizasyon planlaması, tercüme ve görüşme gibi ortak giderlere yönelik destekler sağlanmaktadır. Fuarlara Ajans ile birlikte katılacak özel sektör temsilcileri, ulaşım, konaklama ve navlun gibi giderlerini KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı gibi kurum kaynaklarından veya kendi kaynaklarından karşılayacaktır.

Çalışma Programı Konu Başlıkları ve Örnek Projeler
Ajansımız tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve destek programları, alttaki ana başlıklar altında kategorize edilmiştir. Formu doldururken alttaki başlıklardan birinin seçilmesi gerekmektedir.

A. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri
(Ajansın kurumsallaşmasına yönelik faaliyetler ile insan kaynakları ve eğitim faaliyetleri)

• Yurt içi ve yurt dışı sektörel çalışma ziyaretleri
• Girişimcilik Eğitimleri
• Dış ticaret, markalaşma vb. eğitimler (Teknik Destek kapsamında gerçekleştirilebilecek kurum içi eğitimler bu bölümde değerlendirilmeyecektir.)

B. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
(Ajansın yazılı ve görsel medya ilişkileri, faaliyetlerinin tanıtımı çalışmaları, Yurtiçi ve Yurtdışı Çalışma Ziyareti, fuar faaliyetleri)

• Ajans tarafından gerçekleştirmesi önerilen bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri
• Bölgemizde öne çıkan ürünlerin Coğrafi İşaret Tescil Başvuruları
• Ulusal ve uluslararası fuar katılımları (Fuar önerilerinde fuar adı ve gerekçesi, potansiyel katılımcılar ifade edilmelidir)
• Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, çalıştay ve panel faaliyetleri

C. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri
(Araştırma, Planlama, İşbirliği, Sektörel Çalışma, Fizibilite, Rapor Faaliyetleri)

• Sektörel/tematik fizibilite raporlarının hazırlanması
• Sosyal girişimcilik/yenilikçilik/kırsal alanlarda tarım dışı istihdamı artırmaya yönelik araştırma çalışmaları
• Analize ve raporlamaya dayalı büyük ölçekli kamu yatırımları önerileri
• Eğitim hizmetlerini işgücü talebine uyumlu hale getirecek nitelikte çalışmalar
• Bölgeyi doğrudan etkileyen bölge dışı gelişmelerin sosyoekonomik etkileri ve çözüm önerilerine yönelik

D. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri
(Mali Destek Programı öncelik/konu önerileri, Güdümlü Proje faaliyetleri)


E. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri
(Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri)

• Çok taraflı işbirliğine-ortaklık geliştirmeye yönelik faaliyetler (Örn. Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu oluşturulmuş ve platform tarafından gastronomi ve mozaik turizmine yönelik proje hazırlanmaktadır. Benzer oluşumlar çevre illerde yer alan kurumlar ile işbirliği içerisinde farklı sektörel/tematik alanlarda gerçekleştirilebilir)
• Yurt içi ve yurt dışında iş ve yatırım ortamı (bölge, sektör, potansiyel yatırım alanları) tanıtım faaliyetleri
• Yatırımcı rehberi ve bölgesel-sektörel tanıtım materyallerinin (film, bröşür vb.) hazırlanması
DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.doguakdeniz2023.org KA İnternet Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.