DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | 2014-2023 Bölge Planı | www.doguakdeniz2023.org
Ana Sayfa Görüş Formu ıletişim
TR63 Bölge Planı
2014 - 2023
Taslak Metni (Revize)
Görüş ve önerileriniz için tıklayınız.

2014 - 2023 Bölge Planı

 
TR63 Bölge Planı 2014-2023 TR63 Bölge Planı 2014-2023 Analiz Çalışmaları TR63 Bölge Planı Mevcut Durum Analizi Taslağı
Ülkemizdeki planlı kalkınma uygulamalarında yeni bir dönüm noktası olan Bölgesel Planlama çalışmaları, bu çalışmaların koordinatör kuruluşu olan Kalkınma Ajansları ile tüm Türkiye geneline yayılmış durumdadır. Ulusal öncelik ve politikalarla uyumlu bir şekilde, yerel ve bölgesel kaynakların daha etkin kullanılarak Bölgesel Kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesi amacıyla hazırlanmakta olan Bölge Planı çalışmaları, Bölgedeki tüm tarafların katkısı ile katılımcı bir şekilde devam etmektedir.
Bu amaçla, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlıklarına devam edilen TR63 Bölge Planı 2014-2023 çalışmaları kapsamında sosyal ve ekonomik sektörlere yönelik Mevcut Durum Tespiti ve Analizi çalışmaları ile Bölge Planı metni taslak olarak tamamlanmıştır.

Taslak metin çalışmaları;

• Bölgemizdeki tüm ilçelerde yapılan İlçe Çalıştayları
• Resmi yazışmalarla alınan kurum ve kuruluş görüşleri
• Anket uygulamaları
• Kalkınma Kurulu Toplantıları
• Yönetim Kurulu Toplantıları
• Sosyal ve ekonomik sektörlere yönelik istatistik verilerinin derlenmesi ve analizi
ana başlıkları ile yürütülmüş ve Ajans uzmanları tarafından yapılan Mevcut Durum Analizi sonuçları ile yapılan çalıştay, toplantı ve anketlere katılan yaklaşık 1.250 kişinin görüş ve önerileri doğrultusunda tamamlanmıştır.

Katılımcı bir anlayış ile hazırlanmakta olan Bölge Planı taslak metni;

• Bölgesel kalkınmaya en hızlı ve etkili katkının sağlanabileceği Enerji, Sanayi ve Tarım sektörlerini ele alan STRATEJİK GELİŞME EKSENLERİ,
• Halihazırda yeterince gelişmeyen ancak önemli ölçüde yatırım kapasitesi bulunan Lojistik ve Turizm sektörlerini ele alan POTANSİYEL GELİŞME EKSENLERİ,
• Bölgesel kalkınmaya yönelik olarak belirlenen gelişme eksenlerine altyapı desteği olarak kentsel altyapı ve sosyal altyapının iyileştirilmesini ele alan KENTSEL GELİŞME VE SOSYAL KALKINMA
bölümlerinden oluşturulmuştur.

Gelinen aşamada Kalkınma Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilen TR63 Bölge Planı 2014-2023 taslak metni Bölge kamuoyunun görüş ve önerilerine açılmış olup bu konudaki fikirleriniz görüş ve öneri formuna kaydedebilir veya doğrudan info@doguakdeniz2023.org adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz bölgemizin en doğru şekilde plan metnine yansıtılmasına ve daha etkin bir plan sürecinin hazırlanabilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

İlgi ve katkılarınıza teşekkür ederiz.
TR63 | Bölge Planı 2014 - 2023 İskenderun Lojistik Köyü ile Antakya ve Osmaniye Lojistik Destek Merkezleri Mastır Planı Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı | 2011 - 2015 TR63 Bölgesi Zeytincilik Sektör Raporu ve Fizilibite Çalışması Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Kahramanmaraş Özürlü Envanteri Projesi Kahramanmaraş İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı | 2012 - 2015 T.C. Kahramanmaraş İli Tarımsal Yatırım ve Üretim Stratejik Planı
DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | 2014-2023 Bölge Planı | www.doguakdeniz2023.org KA İnternet Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.